Przeżywszy 70 lat zmarła śp. Halina Urbanowska.

14