Przeżywszy 73 lat zmarł śp. Edward Bledziewski z Rumi.

28