Przeżywszy 73 lata zmarł śp. Bronisław Gzela.

15

Facebook
Twitter
Email
Print