Przeżywszy 73 lata zmarł śp. Stanislav Derniković.

1