Przeżywszy 74 lata zmarł śp. Stanisław Mielewczyk.

8