Przeżywszy 74 lata zmarł śp. Stanisław Mielewczyk.

8

Facebook
Twitter
Email
Print