Przeżywszy 79 lat zmarł śp. Stanisław Chmielewski z Helu.

20