Przeżywszy 80 lat zmarła śp. Henryka Glinowska.

7