Przeżywszy 80 lat zmarła śp. Henryka Glinowska.

7

Facebook
Twitter
Email
Print