Przeżywszy 82 lat zmarła śp. Jadwiga Dudek z Pucka.

9