Przeżywszy 82 lat zmarła śp. Krystyna Pomorska.

13