Przeżywszy 82 lat zmarła śp. Krystyna Pomorska.

13

Facebook
Twitter
Email
Print