Przeżywszy 83 lat zmarła śp. Teresa Bisewska z Ostrowa.

16