Przeżywszy 84 lata zmarła śp. Bolesława Jeka.

10

Facebook
Twitter
Email
Print