Przeżywszy 87 lat zmarła śp. Elżbieta Oleszczak.

19