Przeżywszy 90 lat zmarł śp. Tadeusz Czubachowski.

1