Przeżywszy 90 lat zmarła śp. Janina Barbara Kozakiewicz.

31