Przeżywszy 91 lat zmarł śp. Stanisław Gojke.

17

Facebook
Twitter
Email
Print