Przeżywszy 92 lat zmarła śp. Teresa Eichstaedt.

9