Przeżywszy 92 lata zmarła śp. Elżbieta Gurska.

44