Przeżywszy 97 lat zmarła śp. Helena Klawińska.

31

Facebook
Twitter
Email
Print