Przeżywszy lat 44 zmarł śp. Krzysztof Skrzypkowski.