Przeżywszy lat 62 zmarł śp. Janusz Zaleski-Karziuk.