Przeżywszy lat 76 zmarł śp. Stanisław Szymankiewicz.