Przeżywszy lat 83 zmarła śp. Waleria Felkner.

27-01