Przeżywszy lat 84 zmarła śp. Zofia Czubek z d. Stefanowska.