Przeżywszy lat 95 zmarła śp. Stanisława Rola.

Facebook
Twitter
Email
Print