W wieku 88 lat zmarł(a) Anna Grzegorczyk z d. Golla.