Zmarła śp. Halina Graczkowska lat 67 z Bojana.

25