Do 5 osób może uczestniczyć w pogrzebie: nowe zalecenia w związku z epidemią koronawirusa.

W związku z nasilającą się w kraju epidemią koronawirusa rząd wydał kolejne zasady bezpieczeństwa. Najnowsze zalecenia regulują również bezpieczeństwo w trakcie uroczystości religijnych. Do pięciu osób ograniczno możliwość uczestnictwa w mszy świętej, pogrzebie i pozostałych obrzędach religijnych.

Trwająca w Polsce epidemia koronawirusa wymusza wprowadzenie coraz bardziej radykalnych środków bezpieczeństwa. We wtorek 24 marca przedstawiciele polskiego rządu przedstawili nowe zasady bezpieczeństwa, które mają ograniczyć rozwój epidemii. Wśród wprowadzonych zaleceń są m.in. zasady dotyczące bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych.

Od środy 25 marca wprowadzono następującą zasadę: w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Tyczy się to nie tylko nabożeństw, ale również pogrzebów oraz innych uroczystości kościelnych.

Nie wszyscy akceptują i rozumieją te zalecenia – dla wielu rodzin to szok, nie mogą pogodzić się z brakiem możliwości w uczestnictwie pożegnania najbliższych członków rodziny. Warto zauważyć, że ograniczenie to jest takie samo w stosunku do zarówno małych kościołów i cmentarzy, jak i dużych parafii.

Jednocześnie władze zachęcają nadal do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w tym m.in. niedzielnej mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
4) w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pkt 4, polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład
pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz
w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania,
b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy
w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.”;

OGŁOSZENIE !!!

OGŁOSZENIE DLA WSZYSTKICH OSÓB,
POSIADAJĄCYCH GROBY SWOICH BLISKICH LUB MIEJSCA REZERWOWANE
NA NASZYCH Cmentarzach Parafialnych w Pucku

 

W związku z wprowadzeniem nowej bazy danych,
która wstępnie ma być gotowa w połowie grudnia 2019r

informujemy, aby do końca CZERWCA 2020r
dokonać zaległych opłat w biurze parafialnym naszej FARY.

 

PO TYM TERMINIE WSZYSTKIE GROBY I WYKUPIONE MIEJSCA
( ALE NIE OPŁACONE-PRZEDŁUŻONE )
PRZECHODZĄ NA RZECZ PARAFII

KOMUNIKAT-NOWE-page-001

Zmarł śp. ks. kanonik Marian Szudrowicz z Gdyni Cisowej.

Z głębokim żalem i wiarą w Zmartwychwstanie informujemy, że we wtorek 16-04-2019r.

w 70 roku życia, w 45 roku kapłaństwa zmarł

śp. ks. kanonik Marian Szudrowicz

kapłan diecezji toruńskiej, pochodzący z Gdyni Cisowej

Ks. Marian w ostatnim czasie był emerytem, zamieszkującym na terenie seminarium w Toruniu i pełniącym funkcję archiwisty w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej.

Znaliśmy go z gorliwej posługi i bezinteresownej pomocy w naszej parafii w czasie wakacji oraz świąt.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w
kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

we Wtorek w Oktawie Wielkanocy (23 kwietnia 2019r.)

w następującym porządku:

10.00 – wprowadzenie trumny z ciałem śp. ks. Mariana do kościoła

11.00 – różaniec za zmarłego

12.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem JE ks. bp. Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej

Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi przejazd na cmentarz parafialny, przy ul. Owsianej, gdzie odbędzie się odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Polecamy śp. ks. Mariana Bożemu Miłosierdziu i prosimy o modlitwę w jego intencji. Do dnia pogrzebu będziemy modlić się w jego intencji w kościele podczas modlitwy różańcowej.

Zachęcamy do licznego udziału w modlitwie różańcowej w intencji śp. ks. Mariana oraz do uczestnictwa w ceremoniach pogrzebowych. Niech to będzie wyraz naszego podziękowania za jego pomoc sakramentalną w naszej parafii.

R.I.P.

31